SŁUBICE Miliony na inwestycje w wały

Dnia: 26-02-2017 | Autor : wdk | Kategoria : Region

Będzie znacznie bezpieczniej

Ustalono warunki dofinansowania projektów w ramach „Ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”. Chodzi m.in. o zabezpieczenie przeciwpowodziowe dorzecza Odry. Na realizację zadań region otrzyma ponad 461 mln zł. Tylko do Słubic trafi 250 mln zł

Jeszcze w październiku 2016 roku wicemarszałkowie województwa lubuskiego podpisali porozumienie, które reguluje zasady i tryb współpracy pomiędzy stronami w zakresie finansowania zadań związanych z realizacją Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły jako zadania realizowanego przez Marszałka Województwa Lubuskiego przy pomocy Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Na to zadanie samorząd województwa otrzyma do 2022 roku ponad 461 mln zł., w tym z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę ponad 350 mln oraz środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w kwocie ponad 100 mln zł.
Najwięcej z tych pieniędzy trafi właśnie do Słubic. Całkowita wartość realizowanych tu inwestycji przeciwpowodziowych sięgnie 250 mln zł.
Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie prac niezbędnych dla poprawy ochrony przeciwpowodziowej miasta Słubice. Pieniądze pójdą na wzmocnienie istniejących wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, budowę nowego wału okrężnego o długości około 5,9 km, odbudowę Raczej Strugi na długości około 765 m poniżej wału okrężnego oraz na długości około 1,3 km powyżej mostu na drodze Słubice-Drzecin, a także odbudowę Czarnego Kanału na długości 4156 m.
Pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze trafią także na ochronę przeciwpowodziową Nowej Soli i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie. Tu wartość zadania grubo przekroczy 200 mln zł. W ramach projektu przeprowadzona będzie także budowa nowego wału na odcinku pomiędzy miejscowościami Wężyska – Chlebowo, który ma zastąpić istniejący wał, będący w złym stanie technicznym, uszkodzony w czasie powodzi lipcowej 1997 roku.
Celem całego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest poprawa stopnia ochrony przeciwpowodziowej lewobrzeżnej doliny rzeki Odry w miejscowościach województwa lubuskiego, ale najbardziej cieszyć mogą się mieszkańcy właśnie Słubic, to do naszego miasta trafi najwięcej środków, które realnie zwiększą bezpieczeństwo (UM, red.).